Well being. Productivity.
Go soundmasking.

The ztilte. experience

De vastgoedmarkt en samenleving vragen om een nieuwe visie op gezonde en mens georiënteerde gebouwen. De WELL Building Standard, gelanceerd in Canada en de Verenigde Staten, moet marktcondities voor gezonder gebouwen creëeren. De nieuwe werknemer, het veel gevraagde talent, wil werken op een duurzame, comfortabele en gezonde werkplek. In een door WELL gecertificeerd gebouw creëert soundmasking door ztilte deze aangename werkomgeving. Werknemers kunnen zich hierdoor beter concentreren, voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en daardoor productiever.

1_human_comfort_256

Health

Gezonde gebouwen zijn vaak duurzame gebouwen waarin we graag willen werken. Omdat werknemers het grootste kapitaal zijn van de onderneming is het essentieel te investeren in de gezondheid van de werknemers.

2_productivity_gain_256

Productivity

Veel afleiding en verstoring leidt tot stress en slechte concentratie. Dit staat in directe relatie met productieverlies. Onderzoek wijst uit dat werken in een comfortabele, afleidingsarme omgeving, een gunstige invloed heeft op de productiviteit.

3_well_being_256

Well being

Welzijn is een gevoel van welbevinden, ook wel beschreven als geluk. Met welzijn in gebouwen wordt bedoeld dat de medewerkers zich zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed voelen.

ztilte. by Soundmasking

ztilte creërt een aangename werkomgeving doormiddel van Soundmasking. Hierbij levert het de essentiele bijdrage aan de ABC (Absorb-Block-Cover)-formule van de akoestiek. Waar er geprobeerd wordt de akoestiek te verbeteren met Absorberende en Blokkende element, zal pas bij gebruik van ztilte (coveren) het gewenste effect onstaan voor gezondheid, comfort, welbevinden en productiviteit van de werkomgeving.

ABC-Formule.

(Absorb – Block – Cover)

ztilte. Clients

ztilte is al bij meerdere gebouwen toegepast. Zie in de gallerie hieronder enkele van onze klanten.

ztilte. by SoftdB

Soundmasking door ztilte wordt mogelijk gemaakt door Soft dB Northern Europe. Omdat de samenleving behoefte heeft aan gezonde gebouwen ontstaat de uitdaging om gebouwen WELL gecertificeerd te krijgen.
Ztilte levert een essentiele bijdrage aan gezondheid, comfort, welbevinden en productiviteit van de werkomgeving.

ztitle_dictionary